Krótkopowěsće (01.11.16)

wutora, 01. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wědomostnica wuznamjenjena

Würzburg/Choćebuz. Wědomostnica Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow na polu twarstwa, prof. dr.-ing. Angelika Mettke, je jedna z lawreatkow Němskeho wobswětoweho myta Zwjazkoweje załožby za přirodu. Wona přija myto z rukow zwjazkoweho prezidenta Joachima Gau­cka zawčerawšim we Würzburgu. Mettke wuznamjenichu za jeje koncept, recyclingowy beton efektiwnišo znowa zasadźeć.

Žada sej wjace policije

Drježdźany. Nutřkowny politikar Zelenych Valentin Lippmann stražnych policistow jako dołhodobne rozrisanje problemow sakskeje policije wotpokazuje. Tole rjekny wón powěsćerni dpa, reagujo na interview sakskeho nutřkowneho ministra Markusa Ulbiga (CDU) w Lipšćanskich nowinach. Tam bě so Ulbig za to wuprajił, stražnych policistow spěšnišo do słužby přewzać.

Prěnje praskotaki sćazane

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND