Chcedźa nowu pěstowarnju twarić

štwórtk, 03. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wšitkim staršim za jich dźěći pěstowarske městno zaručić, je w Kulowje tuchwilu wulki problem. To ma so za ně- hdźe dwě lěće změnić, kaž měšćanska rada wčera wobkrući.

Kulow (AK/SN). Hač do kónca lěta 2018 ma w Kulowje nowa pěstowarnja nastać. Jeje nošer ma katolska wosada być, kotraž stara so tuchwilu wo katolsku pěstowarnju Jakubecowy wustaw. „Lětsa chcemy ležownosć kupić, twarske dźěła slěduja klětu a 2018“, rozłoži komornik Thomas Woelke na wčerawšim posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. Inwesticija ma dohromady štyri miliony eurow płaćić. Z toho přewozmje město třećinu jako swójski podźěl, dwě třećinje matej ­spěchowanske srědki być. Tři wažne rozsudy nastupajo nowu pěstowarnju su ­radźićeljo jednohłósnje wobzamknyli, a to za nakup ležownosće při Zahrodowym puću, za nastajenje wobtwarjenskeho plana a za wupisanje planowanja po wšej Europje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND