Podpěru města klětu najradšo dale wjesć

pjatk, 04. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/at). Namjet, kotryž bě Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) zrodźił a zastupjerjam serbskich institucijow při swojej poslednjej rozmołwje z nimi rozłožił, je z blida: Zarjadnišći Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu kaž tež Serbski muzej w Choćebuzu njezmějetej přichod pod třěchu móžneje załožby. To je pruwowanje w měšćanskim zarjadnistwje wunjesło. „Wšitko wostanje potajkim při starym, wobě instituciji matej samostatnje dale dźěłać“, zdźěli na naprašowanje našeho wječornika Karin Tšu­kowa, regionalna rěčnica Domowiny za město Choćebuz, po wčerawšim zetkanju Kelcha ze Serbami w tamnišim Serbskim domje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND