Krótkopowěsće (08.11.16)

wutora, 08. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kozel dale rěčnik Serbow

Budyšin. Hajko Kozel ze Stróže, zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, wostanje rěčnik Budyskeho wokrjesneho zwjazka strony za serbske naležnosće. Čłonojo zwjazka su jemu na wólbnej zhromadźiznje minjeny kónc tydźenja čestnohamtsku funkciju znowa dowěrili. Tež dotalnu předsydku Marion Junge znowa do zastojnstwa wuzwolichu.

Drohotny pokal namakany

Drježdźany. Drohotny pokal z Drježdźanskeho radniskeho pokłada su po informacijach sćelaka MDR na wikich starožitnosćow w nižozemskim Maastsrichće namakali. Pokal pochadźa ze 17. lětstotka a bě po kóncu Druheje swětoweje wójny zhubjeny. Na wikach poskićachu jón za 230 000 eurow. Město Drježdźany chce sej drohoćinku nětko sudnisce wužadać.

Parkowanskej domaj na horje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND