Krótkopowěsće (21.11.16)

póndźela, 21. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Počesća Gertrud Wincarjowu

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) přepoda zajutřišim, srjedu, 13 zasłužbnym woby­dlerjam Sakskeje Zasłužbny rjad zwjazkoweje republiki. Mjez počesćenymi je tež Gertrud Wincarjowa z Čorneho Chołmca. 75lětna ma wusahowace zasłužby na nastaću tamnišeho Krabatoweho młyna, kaž sakske knježerstwo zdźěla.

Ptača gripa so rozšěrja

Greifswald. Ptača gripa so w Němskej dale rozšěrja. Wulce natykliwy wirus H5N8 su po informacijach Friedricha Loeffleroweho instituta na kupje Riems mjeztym pola dźiwich ptačkow w jědnaće zwjazkowych krajach zwěsćili. Rozšěrjenje wirusa stawa so tuchwilu „z wulkej dynamiku“, institut w najnowšim posudku aktualneho rizika piše.

Wuspěšna inscenacija

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND