Metalowe hrajki wuwabjeja zajim

srjeda, 30. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z dźělow dwaceći metalotwarskich kašćikow zhotowjene hoberske koło we wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja, kotrež so wjerći, mali kaž tež doro sćeni hosćo rady wobdźiwuja.  Foto: Manfred Laduš Z dźělow dwaceći metalotwarskich kašćikow zhotowjene hoberske koło we wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja, kotrež so wjerći, mali kaž tež doro sćeni hosćo rady wobdźiwuja. Foto: Manfred Laduš

Njeswačidło (ML/SN). Metalotwarske kašćiki, modele parnicow a parnicowych lokomotiwow kaž tež wšelake dalše metalowe hrajki, zwjetša z časa NDR, móža sej wopytowarjo w hodownej wustajeńcy Njeswačanskeho domizniskeho muzeja wobhladać. Budyski zběraćel tajkich hrajkow Matthias Stein kaž tež bratraj Tom a Ronny Kutschke ze Šešowa, mějićelej wobchoda a porjedźernje kolesow a motorskich, su eksponaty za přehladku přewostajili. Wona wuwabja čiły zajim dźěći, ale tež druhich wopytowarjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND