Krótkopowěsće (02.12.16)

pjatk, 02. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Z Merkel diskutować

Jena. Zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) wočakuja dźensa wječor w Jenje. Tam chce wona na regionalnej konferency z čłonami CDU Durinskeje, Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje, Braniborskeje a Berlina wo aktualnych politiskich temach wuradźować. Při tym póńdźe tež wo politiku ćěkancam napřećo a wo rentu. Wočakuja sta wobdźělnikow, ale tež přećiwnych demonstrantow.

Hosćenc „Juwel“ wuznamjenjeny

Korzym. Hosćencej „Juwel“ w Korzymje su požadanu „hwězdu“ spožčili a dom zdobom do lisćiny wusahowacych gurmejowych hosćencow „Guide Michelin“ 2017 přiwzali. Dom z kuchinskim šefom Philippom Liebischom na čole je prěni počesćeny hosćenc w Sakskej, kotryž je zwonka wulkoměstow. Fachowcy wuznamjenichu 292 hosćencow kraja.

Wjace piwa eksportowali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND