Krótkopowěsće (07.12.16)

srjeda, 07. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ludźi zaso domoj wabić

Budyšin. Wjacore wokrjesy w Sakskej chcedźa hodowne prózdniny wužiwać, zo bychu ludźi, kotřiž su dźěła dla do druhich zwjazkowych krajow wotešli, pohnuli­ so zaso do swojeje domizny wróćić. Tak chcedźa nowych fachowcow nawabić. W Budyšinje je tajka akcija 27. decembra planowana.

„Mudre lampy“ instalowane

Praha. Jako wobstatk nadróžneho wobswětlenja w čěskej stolicy su prěnje tři „mudre lampy“ instalowali. Jich stołpy skića nimo swěcy wjacore přidatne posłužby, kaž kontakt k wuchowanskemu systemej, měrjenje zanjerodźenja powětra abo móžnosć znowanabiwanja elektrojězdźidłow. Wokoło stołpa je tež spěšny internetny zwisk móžny.

Pola Amazon zaso stawkuja

Lipsk. Noweho stawka pola wulkowikowarja Amazon w Lipsku dla hroža nětko do hód zapozdźenja při rozwožowanju hodownych pakćikow, kaž rěčnik dźěłarnistwa ver.di dźensa připowědźi. Rano je po jeho informacijach něhdźe 200 sobudźěłaćerjow dźěło złožiło. Při­stajeni žadaja sej wyši hodowny pjenjez, znajmjeńša tysac eurow. Amazon płaći jim runje 400 eurow.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND