Krótkopowěsće (12.12.16)

póndźela, 12. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Proša wo rozmołwu

Budyšin. Iniciatiwna skupina Serbski sejm je so na cyłkownje 38 politisce zamołwitych­ Sakskeje, Braniborskeje a Zwjaz­ka wobroćiła a jich wo přeprošenje na rozmołwu prosyła. Po tym puću chcedźa politikarjam swój koncept za wutworjenje serbskeho parlamenta předstajić, w lisće rěka. Jedyn z adresatow je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU).

ECMI wobsteji 20 lět

Flensburg. Europski centrum za prašenja mjeńšin (ECMI) je tele dny 20. róčnicu swojeho wobstaća woswjećił. Na swjedźenskim zarjadowanju w Flensburgu wobdźěli so tež społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja mjeńšin Hartmut Koschyk (CSU), kaž ze zdźělenki ECMI wuchadźa. Knježerstwa Danskeje, Němskeje a Schleswigsko-Holsteinskeje běchu ECMI 1996 załožili.

Witataj kandidaturu Serbowki

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND