Lěto derje zakónčili

srjeda, 14. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Dobre powěsće z Njeswačanskeje gmejnskeje rady

Njeswačidło (JK/SN). Na swojim poslednim lětušim posedźenju móžachu Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo wčera jednotliwe dypki dnjoweho porjada bjez wulkich zadźěwkow wobjednać. Tak woni wobzamknychu, pomjenować nowe dróhi w Zarěču, zdźěla tež z ležownostnymi mjenami serbskeho pochada. Dotalnu hasu Při šuli w Njeswačidle přemjenowachu na Nowy hród. Móžne pomjenowanje Zarěčanskich dróhow běchu hižo­ na wobydlerskej zhromadźiznje w nowembrje rozjimali.

W zwisku z přemjenowanjom hasy Při šuli wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) zdźěli, zo chce gmejna z pomocu spěchowanskich srědkow jězdnju dospołnje ponowić a přidatne parkowanske móžnosće podłu hrodoweje murje wutworić. Dalša dobra powěsć wjesnjanosty bě, zo su prěnje přizwolenja spěchowanskich srědkow po zakonju wo zesylnjenju inwesticiskeje mocy dóšli. Z tymi pjenjezami chcedźa wosebje nadróžne wobswětlenje we wsach gmejny na jednotny standard z LED-swěcu přestajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND