Strachi a předsudki wottwarić

štwórtk, 15. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zamołwity za serbske naležnosće města radźićelam rozprawjał

Kulow (AK/SN). Dwurěčne kubłanje poskićuja w Kulowje wot lěta 2009 bjez přetorhnjenja wot pěstowarnje hač k wyšej šuli. Pěstowarnje, zakładna a wyša šula, cyrkej, město a towarstwa so wo serbsku rěč na mnohostronske wašnje prócuja. Tole podšmórny zamołwity za serbske naležnosće města Stephen Rachel, zdobom nawoda twarskeho zarjada města, w swojej lětnej rozprawje na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. „Je wažne, so wobstajnje a konsekwentnje wo serbšćinu prócować. Wjele lět tomu tak njeběše“, rjekny Rachel.

Tele prócowanje widźi wón w pěstowarni Jakubecowy wustaw, kotrejež nošer je katolska wosada, kaž tež w pěstowarnjomaj w nošerstwje CSB w Kulowje a Sulšecach. W Krabatowej zakładnej šuli wuknje z 217 šulerjow 116 serbsce, z toho 40 po koncepće 2plus. „Nimo wučby serbšćiny wuwučuja w dalšich předmjetach dwurěčnje“, rěka w rozprawje. Tež šulske žiwjenje wusměrjeja dwurěčnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND