Přidatne wudawki plěsniwca dla

pjatk, 16. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Energijowe předewzaće ENSO ma Rakečansku gmejnu přichodnje z płunom zastarać. Tole schwali gmejnska rada zawčerawšim na swojim posedźenju. Firma bě so jako jenička na wotpowědne wupisanje gmejny w juniju přizjewiła a ze swojim poskitkom a wuměnjenjemi radźićelow přeswědči. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) móže tuž wotpowědne zrěčenje z płunowym zastaraćelom wotzamknyć.

W dalšim dypku sej rasdźićeljo dokładnje dorěčachu, w kotrej formje plan za wohnjoškit w gmejnje dale powjedu. K tomu předstajištaj čłonaj wohnjoweje wobory zhromadnje z gmejnu zdźěłany plan naprawow a trěbnych nadawkow, zo by so wohnjoškit přichodne lěta we wšěch wsach gmejny zaručił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND