Přidatne wudawki plěsniwca dla

pjatk, 16. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Energijowe předewzaće ENSO ma Rakečansku gmejnu přichodnje z płunom zastarać. Tole schwali gmejnska rada zawčerawšim na swojim posedźenju. Firma bě so jako jenička na wotpowědne wupisanje gmejny w juniju přizjewiła a ze swojim poskitkom a wuměnjenjemi radźićelow přeswědči. Wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) móže tuž wotpowědne zrěčenje z płunowym zastaraćelom wotzamknyć.

W dalšim dypku sej rasdźićeljo dokładnje dorěčachu, w kotrej formje plan za wohnjoškit w gmejnje dale powjedu. K tomu předstajištaj čłonaj wohnjoweje wobory zhromadnje z gmejnu zdźěłany plan naprawow a trěbnych nadawkow, zo by so wohnjoškit přichodne lěta we wšěch wsach gmejny zaručił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND