Krótkopowěsće (30.12.16)

pjatk, 30. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Tilich za lěpše mjeno Sakskeje

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) so nadźija, zo swobodny stat po namócnosćach přećiwo wukrajnikam a prawicarskich krawalach swoje mjeno poněčim zaso polěpši. Dopóznaće, zo bě „wohidna mjeńšina“ dobre mjeno kraja do błóta steptała, je jemu „hórke dopóznaće lěta 2016“, rjekny Tilich powěsćerni dpa.

Nadźijeja so polěpšenja

Drježdźany. Plahowarjo dejkow so nadźijeja, zo so połoženje na mlokowych wikach klětu polěpši. „2016 bě plahowarjam dejkow najćeše lěto po přewróće“, praješe hłowny jednaćel krajneho zwjazka ratarjow, Manfred Uhlemann nowinarjam. Mnohe zawody běchu w swojej eksistency wohrožene, dokelž „je mlokowa kriza njewšědnje dołho trała“.

Wosada za hłuchich

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND