Krótkopowěsće (04.01.17)

srjeda, 04. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Młodźina zaso hudźi

Zły Komorow. Lětuše wubědźowanje „Młodźina hudźi“ w regionje Braniborska-juh budźe wot 12. do 14. januara w Złym Komorowje. 377 wobdźělnikow je so za nje přizjewiło. Wučerjo kaž tež nawodźa hudźbnych šulow, orchestrowi hudźbnicy a profesorojo chcedźa jich wukony posudźować.

Załožba dale inwestuje

Mužakow. Do kupanskeho parka w Mužakowje chce Pücklerowa załožba lětsa něhdźe 2,5 milionow eurow inwestować. Nastać maja tam bydlenja. Za wilu Bellevue chcedźa 1,8 milionow eurow nałožić. Tež saněrowanje kupanskeho domu słuša do twarskich předewzaćow Pückleroweje załožby. Wot meje ma Mužakowska lěsna železnica hač do kupanskeho parka jězdźić.

Wuhotuja hłownu přehladku

Drježdźany. Němski hygienowy muzej w Drježdźanach wuhotuje 4. saksku krajnu přehladku na temu industrijna kultura w lěće 2020. Sakska ministerka za wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD) je muzej dźensa jako nošerja hłowneje wustajeńcy pomjenowała. Swobodny stat spěchuje přewjedźenje 4. sakskeje wustajeńcy a přidatne přehladki hač do lěta 2021 z 5,8 milionami eurow.

Kónc za Spahića

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND