Miliony za wokrjesne dróhi

srjeda, 04. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Budyšin chce lětsa wjacore dróhi zdźěla abo dospołnje ponowić a někotre twarske naprawy dokónčić. Tež serbske wsy z naprawow za nimale dwucyfrowu milionowu ličbu profituja.

Budyšin (SN/JaW). Nimale dźesać milionow eurow chce wokrjes Budyšin lětsa za zwuporjedźenje a wutwar dróhow nałožić. Z toho maja tež serbske a dwurěčne komuny profitować, wobkrući našemu wječornikej na naprašowanje sobudźěłaćerka wotrjada za zjawnostne a nowinske dźěło Budyskeho krajnoradneho zarjada Sabine Rötschke.

Tak chce wokrjes za něhdźe 1,3 miliony eurow wjacore puće z bitumenom znowa pokryć. 380 000 eurow wuda mjez druhim za dróhu přez Zdźěr, kotruž započnu najzašo w aprylu ponowjeć. 20 000 eurow wjace ma předwidźane za ponowjenje powjercha dróhi ze Šunowa do delnich Sulšec. Twarske dźěła su za junij a julij planowane. Za čas ponowjenja měli so wobydlerjo na poćeženja a móžne wobjězdki nastajić. W samsnym času chcedźa tež dróhu mjez Sepicami (Schwepnitz) a Zelenej Hrabowku (Grüngräbchen) za 130 000 eurow znowa asfaltěrować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND