Krótkopowěsće (05.01.17)

štwórtk, 05. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Mjenje zrěčenjow

Budyšin. 98 žonow a 270 muži je loni wukubłanske zrěčenje w rjemjeslniskich zawodach Budyskeho wokrjesa podpisało. Přirunujo z lětom 2015 pak je so ličba pomjeńšiła. To bě jich hišće 433, kaž wozjewi dźensa rjemjeslniska komora Drježdźany. W Zhorjelskim wokrjesu wosta ličba 261 podpisanych wukubłanskich zrěčenjow konstantna.

Lěwica z rekordom

Drježdźany. Cyłkownje 328 nowych sobustawow móžeše sakski krajny zwjazk Lěwicy minjene lěto witać. To je rekord. Najmłóši sobustaw bě za čas zastupa 16, najstarši 68 lět. Přiwšěm je 394 ludźi stronu předewšěm starobnych přičin dla wopušćiło. Pjeć procentow wustupjenych pak mjenowaše politiske wusměrjenje jako přičinu.

Wjace mzdy dóstali

Berlin. Tarifowe mzdy wučomnikow su po wuhódnoćenju zwjazkoweho instituta za powołanske kubłanje w lěće 2016 znowa stupali. Tak dóstachu wučomnicy na zapadźe Němskeje přez cyły wukubłanski čas brutto měsačnje přerěznje 859 eurow. Na wuchodźe Němskeje je so tarif wo 4,9 procentow zwyšił. Tu dóstachu młodostni přerěznje 807 eurow bruttomzdy na měsac.

Freund dale njeskaka

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND