Wodźerjo města maja nowy běrow

pjatk, 06. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W nowym běrowje Budyskich měšćanskich wodźerjow mataj Manfred Lüdtke a Kathrin Kunth lěpše dźěłowe móžnosće.  Foto: Carmen Schumann W nowym běrowje Budyskich měšćanskich wodźerjow mataj Manfred Lüdtke a Kathrin Kunth lěpše dźěłowe móžnosće. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Lěpše wuměnjenja sobudźěłaćerjam a wopytowarjam skići nowy běrow Budyskich měšćanskich wodźerjow, zaměstnjeny nětko w rumnosćach něhdyšeho frizerskeho salona na Mja­sowych wikach. Dotal bě wón w susodnej Žonopowej manufakturje a muzeju, hdźež pak běchu rumnosće jara wuske.

W nowym domicilu mataj Manfred Lüdtke a Kathrin Kunth swoje pisanske blido. Wonaj domoródnych runje tak kaž turistow wěcywustojnje poradźujetaj. Nimo wodźenjow po Budyšinje, a to k wšelakim temam, poskićataj a posrědkujetaj zajimcam tež wulětne pokiwy za blišu­ wokolinu přez cyły hornjołužiski region hač do Błótow. Wotpowědnu nowu brošurku dóstanu Budyšenjo a hosćo mjez druhim w turistiskej informaciji při radnicy. W terminowej a wobsahowej přehladce mjez druhim steji, zo poručeja lětsa dalše měšćanske wodźenje. Pod hesłom „woborne město“ steja twjerdźizny w srjedźišću kaž tohorunja twarske stawizny města nad Sprjewju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND