Prěni ćěkancy maja job

pjatk, 20. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Agentura přihotuje migrantow na wukubłanje a na dźěłowe wiki

Budyšin (CK/SN). Wot měrca 2016 je Budyska agentura za dźěło 176 ćěkancam dźěłowe městno sposrědkowała. Při tym jedna so wo ludźi ze Syriskeje, Afghanistana, Pakistana a Eritreje. 132 z nich přistajichu předewzaća z gastronomije a hotelownistwa, z rjedźenskeho serwisa a z hladanskeho wobłuka. Někotři dźěłaja jako lěkarjo we Wojerecach a Zhorjelcu. 44 migrantow skutkuje nětko jako pomocnik. „Požadarjo azyla su naši přichodni dźěławi, tež hdyž to mnozy słyšeć nochcedźa“, rozłoži Thomas Berndt. Předewšěm pola młódšich hač 35 lět je zmysłapołne, jich za němske dźěłowe wiki­ kwalifikować, rjekny šef Budyskeje agentury za dźěło. Kaž wón měnješe, pak traje to ně­hdźe tři do pjeć lět.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND