Najrjeńši wobraz mytowali

wutora, 24. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Mike Zelnak, Alojs Mikławšk a Roland Ermer (wotlěwa) z mytowanym wobrazom Kamjenskeje pěstowarnje DRK  Foto: Nancy Stelzner Mike Zelnak, Alojs Mikławšk a Roland Ermer (wotlěwa) z mytowanym wobrazom Kamjenskeje pěstowarnje DRK Foto: Nancy Stelzner
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND