Wosebity dźak Elikowskej-Winklerowej

štwórtk, 26. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). W Choćebuzu su so nětko dojednali zdźěłać strategisku koncepciju, kak móhli město přichodne 20 lět wuwić. W tak mjenowanym­ směrodajnym programje „Choćebuz 2035“ měło so postajić, što je za přichod města rozsudne, što je typiske wabjace w delnjołužiskej metropoli, kak so wona wot tamnych městow rozeznawa a za čo chce swoje pjenjezy hłownje wudawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND