Krótkopowěsće (30.01.17)

póndźela, 30. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wustajeńcu Nageloweje wotewrěli

Mišno. Pod hesłom „bilder und filmbilder“ su wčera we Wuměłstwowym towarstwje Mišno wustajeńcu z twórbami Maje Nageloweje a jeje filmoweho partnera Juliusa Günzela wotewrěli. Hač do 4. měrca je přehladka přistupna. Na poslednim dnju budźe filmowe předsta­jenje, ke kotremuž poda dr. Grit Lemke zawod.

Inflacija w Sakskej přiběrała

Kamjenc. Inflacija je w Sakskej w januaru na wjace hač dwaj procentaj přiběrała. Po dotalnych wobličenjach su so płaćizny přerěznje wo 2,3 procenty zwyšili, statistiski krajny zarjad w Kamjencu zdźěla. Hłownje zamołwite za to su přiběrace płaćizny žiwidłow (3,6 proc.) a energijowy wobłuk (6,3 proc.) Tež popłatki za pěstowarnje a wotpadki su so zwyšili.

Dróhi zalodźene byli

Mnichow. Strašny lód na dróhach je dźensa rano w srjedźnej a južnej Němskej nadróžny wobchad masiwnje haćił. Na awtodróze A 3 w delnjej Frankskej je wjace hač dźesać awtow do so zrazyło. Němska wjedrarnja je wjacore warnowanja wozjewiła. Wječor wočakuja dešć a z tym zwisowacy strašny lód na dróhach tež we wuchodnej Sakskej.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND