Krótkopowěsće (31.01.17)

wutora, 31. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjeselo we Wotrowje

Wotrow. Přetwarjene hortowe rumnosće we Wotrowskej serbskej pěstowarni tuchwilu zarumuja. Tak móža so wšitke dźěći hač do jutřišeho do zarjadnišća nawróćić. Serbske šulske towarstwo, kotrež je z lěta 2006 nošer pěstowarnje, je so wo rozšěrjenje kapacity wot 45 na 53 městnow postarało. Podpěru dóstało je wot staršich, wjesneje rady a gmejny Pančicy-Kukow, kotraž je přetwar zwoprawdźiła.

Němsko-čěske myto spožčene

Praha. Němsko-čěski fonds přichoda je zhromadnje ze Zwjazkom žurnalistow Němskeje a Zwjazkom čěskich žurnalistow zawčerawšim, njedźelu, prěni króć němsko-čěske žurnalistiske myto spožčił. Myta přepodachu před 300 prošenymi hosćimi w Praskim dźiwadle Studio Hrdinů. Mytowali su tež přinošk sćelaka MDR wo awtodróze do Prahi.

Wjace bjezdźěłnych

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND