Z nowym awtom sej přeća spjelnili

wutora, 07. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Prjedy hač móža swoje nowe wohnjowoborne awto wužiwać, dyrbjachu po hłownej zhromadźiznje najprjedy raz zelenu pletwu zrumować.  Foto: Marian Wjeńka Prjedy hač móža swoje nowe wohnjowoborne awto wužiwać, dyrbjachu po hłownej zhromadźiznje najprjedy raz zelenu pletwu zrumować. Foto: Marian Wjeńka

Sirena wohnjowoborneho awta wuješe minjeny štwórtk po Pančicach-Kukowje. Njejednaše pak so wo alarm. Na te wašnje skedźbnichu wobornicy na to, zo přijědu z nowym hašenskim jězdźi­dłom do wsy. Pjatk wječor su je požoh­nowali.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). To žno bě wosebity podawk, jako zetkachu so čłonojo dobrowólneje wohnjoweje wobory Pančicy-Kukow minjeny pjatk k lětnej hłownej zhromadźiznje w swojej gratowni. W njej steješe ze zelenej pletwu wobdate nowe hašenske jězdźidło typa TLF 3000, kotrež farar Daniel Dzikiewicz požohnowa. „To je prěnje nowe hašenske jězdźi­dło za Pančičansku woboru po přewróće, kotrež gmejnje słuša“, rozłoži nawoda gmejnskeje wobory Markus Richter. Dotalne awto typa Iveco běchu spočatk 90tych lět wot katastrofoweho škita wo­krjesa přewzali, wone tež dźensa hišće Zwjazkej słuša. Swój W50 běchu něhdźe w samsnym času trjebany wot Wojerowskeje wobory přewzali. Za nowe awto wuda gmejna něhdźe 250 000 eurow, z toho dósta 117 000 eurow spěchowane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND