Dobre wuměnjenja za pomoc

póndźela, 13. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Worklečanskich wobornikow Bosćij Riedel prezentuje hordźe nowe jězdźidło kaž tež najnowši dźěl wuhotowanja, moderny nahłownik.  Foto: Jan Kral Nawoda Worklečanskich wobornikow Bosćij Riedel prezentuje hordźe nowe jězdźidło kaž tež najnowši dźěl wuhotowanja, moderny nahłownik. Foto: Jan Kral

Worklečanscy wobornicy nowe wuhotowanje dóstali

Worklecy (JK/SN). Po tym zo su Worklečanscy wobornicy loni nowe moderne hašenske jězdźidło dóstali, mějachu so woni lětsa z načasnej a wěstej drastu wuhotować. Gmejna bě to hižo loni do swojeho hospodarskeho plana zapisała. Dokelž dotal wužiwana drasta hižo normam a žadanjam njewotpowěduje, bě tajka naprawa trěbna. Nakup noweho wuhotowanja bu z 50 procentami spěchowana. Po wupisanju nadawka dóstachu wot Kamjenskeho předewzaća najpřijomniši poskitk, a za 23 500 eurow kupichu 43 wobornikam nowe kabaty, škitne pasy a nahłowniki. Runje te su jara načasne a woprawdźity highlight. Z integrowanej lampu wohotowane nahłowniki zaručeja wosebje w ćmě abo při hustym kurje dobru orientaciju. Tež kabaty a pasy wotpowěduja žadanjam a standardej časa. Na swojim obligatoriskim zwučowanju mějachu kameradojo sobotu składnosć, nowe wuhotowanje wuspytać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND