Krótkopowěsće (02.05.17)

wutora, 02. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tilich we Łužicy po puću

Žitawa/Biskopicy. Nutřkowna wěstota bě hłowna tema dźensnišeho wopyta sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU) w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu. Tak rěčeše wón mjez druhim ze Žitawskimi wohnjowymi wobornikami wo mjezy přesahowacym zhromadnym dźěle. W Budyšinje wopyta Tilich kubłanski centrum policije. Wječor je wobydlerski forum w Biskopicach.

Lay na dobrym třećim městnje

Glauchau. Budyska zapósłanča Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay steji na 3. městnje krajneje lisćiny swojeje strony k wólbam zwjazkoweho sejma w septembru. Wona móžeše so na krajnym zjězdźe w Glauchauwje w rozsudnych wólbach přesadźić. Na prěnje a 2. městno wuzwolichu delegaća předsydku strony Katju Kipping a Andréja Hahna.

Park wětrnikow nastanje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND