Nowy dom z larika a šmrěka

srjeda, 03. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nimale dospołnje z drjewa je na kromje Ralbic nowy dom, kotryž sej tam Debikec mandźelskaj twaritaj.  Foto: Alfons Handrik Nimale dospołnje z drjewa je na kromje Ralbic nowy dom, kotryž sej tam Debikec mandźelskaj twaritaj. Foto: Alfons Handrik

Ralbicy (aha/SN). Móhłrjec přez nóc je so napohlad na južnej kromje Ralbic změnił. Tam staj so Klaus Debik a jeho mandźelska Marja rozsudźiłoj, swój statok přewostajić młódšim ludźom a sej natwarić swojim potrjebam wotpowědny mjeńši dom.

Internetnje so Debikec mandźelskaj wobhoništaj, kak móhłoj swoje před­stawy zwoprawdźić a sej masiwny dom z drjewa natwarić. Tak zeznaštaj Kulowskeho ćěsliskeho a třěchikryjerskeho mištra­ Milana Šefera a jeho zawod KOMPLETNA­ TŘĚCHA. Wosebje lubjachu so jimaj wšelake wutwarjenske schodźenki, z kotrymiž móžeš něštožkuli sam organizować a tak pjenjezy lutować, wšako so swójske dźěło cyłkownemu kapitalej­ přiliči. Po tym zo bě inženjerski běrow za twarstwo Stanisława Statnika projekt zdźěłał a twarska dowolnosć předležeše, su sobudźěłaćerjo Milana Šefera­ krótko do jutrow z hrubym twarom započeli, wužiwajo drjewo larika a šmrěka přewažnje ze sakskich rězakow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND