Modelowe miniatury čakaja na wopytowarjow

wutora, 09. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Michael Noack z Wjelećina wustaja tuchwilu w Njeswačanskim domizniskim muzeju samozhotowjene modele jězdźidłow a dalše eksponaty.  Foto: Feliks Haza Michael Noack z Wjelećina wustaja tuchwilu w Njeswačanskim domizniskim muzeju samozhotowjene modele jězdźidłow a dalše eksponaty. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło (ML/SN). Něhdźe sto požčonkow, mjez nimi 75 modelow, je hobbyjowy pasler a zběraćel Michael Noack z Wjelećina Njeswačanskemu domizniskemu muzejej za 35. wosebitu wustajeńcu přewostajił. Bywši dróhotwarc, twarski inženjer a nětčiši wobchadny policist na awtodróhach je hižo jako młodostny rady paslił a so wosebje modelam jězdźidłow a dalšich pohibowacych so eksponatow wěnował. Jeho prěni pa­slenski wudźěłk bě drjewjany traktor. Wuhladamy we wustajeńcy tójšto mi­niaturowych železnicow, samotwarjenych modelowych wosobowych a nakładnych awtow kaž tež dioramy twar­nišćow a twarjenjow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND