Mobilny team w měsće poručenje

wutora, 09. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Socialna pedagogowka Sofija Delanec (naše foto) stara so ze swojim kolegu Bennom Aurasom jako team mobilneho młodźinskeho dźěła wo młodostnych w Budyšinje. Spóznajomnaj staj wonaj na čornej kapje z kusatym zelenym napisom „Pro Chance“. Bórze chce mobilny team na Wonkownej Lawskej běrow wotewrěć.  Foto: Constanze Knappowa Socialna pedagogowka Sofija Delanec (naše foto) stara so ze swojim kolegu Bennom Aurasom jako team mobilneho młodźinskeho dźěła wo młodostnych w Budyšinje. Spóznajomnaj staj wonaj na čornej kapje z kusatym zelenym napisom „Pro Chance“. Bórze chce mobilny team na Wonkownej Lawskej běrow wotewrěć. Foto: Constanze Knappowa

Socialni pedagogojo staraja so wo Budyskich młodostnych

Budyšin (CK/SN). Socialna pedagogowka Sofija Delanec ma nowy a napjaty nadawk. Wona stara so wo młodostnych z problemami w Budyšinje. W čornej kapje z kusatym zelenym napisom „Pro Chance“ Sofija a jeje kolega Benno Auras coolnje wupadataj a staj spóznajomnaj jako team mobilneho młodźinskeho dźěła. Wonaj wopytujetaj młodostnych w zjawnym rumje, na Žitnych wikach, w měšćanskim dźělu Strowotna studnja abo w Allendowej štwórći. „Tajke městnosće zetkawanja su po cyłym měsće. Prjedy pak hač krute kontakty nastawaja, zańdźe tójšto časa“, Sofija Delanec posudźuje. Šěsć lět je wona mobilne młodźinske dźěło w gmejnach Radwor, Wulka Dubrawa a Malešecy wukonjała. Tak powěda wo młodostnej, kotraž bě spočatnje zawrjena a njewěsta. W běhu zhromadneho dźěła pak sta so sebjewědomiša a zakónči jako prěnja w swójbje realnu šulu. Za socialnu pedagogowku bě to wobkrućenje, kak trěbne jeje dźěło je. Na wsach su młodostni skerje w młodźinskich towarstwach aktiwni­ abo w priwatnych rumnosćach, w měsće maja za to zjawne zetkanišća.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND