Krótkopowěsće (22.05.17)

póndźela, 22. meje 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jan Malink přednošował

Budyšin. Z wulkim zajimom je wčera popołdnju 30 serbskich a němskich zajimcow wuwjedźenja superintendenta Jana Malinka w Budyskim Serbskim muzeju k 500 lětam serbskeho ewangelskeho žiwjenja sćěhowało. Wodźenje bě poskitk we wobłuku 40. mjezynarodneho dnja muzejow.

Policija pyta za skućićelemi

Choćebuz. Po namócnych rozestajenjach wosrjedź Choćebuza z pjeć zranjenymi pyta policija z wotmachom za skućićelemi. Dotal pozadki njeznaja, kaž rěkaše. Sobotu wječor bě mjez swjećacymi němskimi a wjacorymi syriskimi mužemi k zwadźe dóšło. W tym zwisku so pjeć němskich muži w starobje 28 do 33 lět kałnjenja a rěznjenja dla zrani. Třoch móžachu mjeztym z chorownje pušćić.

Předewzaćelske myto do Załomja

Drježdźany/Załom. Nawodaj Załomskeho zawoda k předźěłanju płodow, nan Maximilian Deharde a syn Werner, staj myto „Sakski předewzaćel lěta 2017“ dóstałoj. Při tym běchu posudźowarjo dobre hospodarske połoženje zawoda runje tak hódnoćili kaž jeju wobchadźenje z přistajenymi a čestnohamtske aktiwity.

Waldschmidt HSV wuchował

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND