Berlinskej nocy we Łužicy

póndźela, 19. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Peter Thomsen jako hejtman z Köpenicka je sej z publikumom w Smochćicach samo  zarejwał.  Foto: SN/Maćij Bulank Peter Thomsen jako hejtman z Köpenicka je sej z publikumom w Smochćicach samo zarejwał. Foto: SN/Maćij Bulank

Smochćicy (CRM/SN). Tež lětsa je turistiske towarstwo Via regia na arealu Smochčanskeho Domu biskopa Bena hudźbnej nocy z wěstej tematiku zarjadowało. Tónraz njewulećachu sej zarjadowarjo z hosćimi do wukraja, ale wěnowachu so Berlinskej hudźbje w přede­wšěm legendarnych „złotych“ 1920tych lětach. Tak předstaji Serbski ludowy ansambl ze swojim chórom, baletom a orchestrom, rozšěrjenym z hudźbnikami Delnjošleskeje filharmonije Jelenia Góra, pod hołym njebjom zabawnej wječoraj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND