Serbscy partnerojo dale witani

srjeda, 21. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Spěwytwórca Gerharda Gundermanna (1955–1998) chce Wojerowska kulturna fabrika (Kufa) jako wobhospodarjer wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1 dostojnje wopomnić. To wuzběhny nawoda Uwe Proksch w swojej rozprawje na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. „My tworimy tak mjenowanu centralu Gerharda Gundermanna. To budźe moderna wobrazowka, na kotrejž móžeš so informować wo žiwjenjoběhu, spěwach a stacijach spěwy­twórca“, rěka w rozprawje. Wobrazowka ma so po móžnosći centralnje blisko zachoda wobydlerskeho centruma zarjadować. Tučasnje wujasnja kulturna fabrika konkretne wobsahi a financowanje. Zaměr je, wobrazowku hač do 21. junija 2018 k dwacetym posmjertninam Gundermanna nastajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND