Pawiljon a ławka přepodatej

štwórtk, 22. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Alojs Šołta wjeseli so z Gerlindu Pawlušowej, Sigrid Hörenzowej a Gertraud Kowarkowej  (wotlěwa) nad nowej „Třižonjanskej ławku“.  Foto: Andreas Kirschke Alojs Šołta wjeseli so z Gerlindu Pawlušowej, Sigrid Hörenzowej a Gertraud Kowarkowej (wotlěwa) nad nowej „Třižonjanskej ławku“. Foto: Andreas Kirschke

Tři Žony (AK/SN). Při kołopuću wokoło Třižonjanskeho jězora wuhladaja woby­dlerjo a wopytowarjo w Třoch Žonach nětko skupinu drjewjanych skulpturow pódla noweho pawiljona. Woboje su tam zawčerawšim składnostnje zakónčenja procesa noworjadowanja ležownosćow symbolisce přepodali. Skulptury zwobraznjeja tři žony při ratarskim dźěle. „Spytach do nich pohib a žiwjenje zapřijeć“, rozłoži wutoru Žuričanski rězbar Alojs Šołta swoju twórbu „Třižonjanska ławka“ z duboweho drjewa.

Kaž předsydka zhromadźenstwa wobdźělenych na procesu noworjadowanja ležownosćow Katrin Thiem rjekny, je cyłe­ předewzaće wot lěta 2002 trało. Po Bórkhamoru a Brězynje w Malešanskej gmejnje su Tři Žony třeće wotzamknjene jednanje w Budyskim wo­krjesu. Zahajili běchu je noworjadowanja krajiny po brunicowej jamje dla, kotraž je hač do lěta 1989 dźěłała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND