Wot wowčernje k srjedźišću

pjatk, 23. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Rězbarski mišter Mikławš Dyrlich je hižo něšto za swjedźenski ćah přihotował a ma za jubilej hišće tójšto dźěła. Jeho zajim za wjesne stawizny bě organizatoram wulka pomoc, zestajeć wotpowědne wobrazy.  Foto: Jan Kral Rězbarski mišter Mikławš Dyrlich je hižo něšto za swjedźenski ćah přihotował a ma za jubilej hišće tójšto dźěła. Jeho zajim za wjesne stawizny bě organizatoram wulka pomoc, zestajeć wotpowědne wobrazy. Foto: Jan Kral

Nowa Wjeska hotuje so na wulki jubilej, štož je wjele dźěła

Nowa Wjeska (JK/SN). Wobydlerjo Noweje Wjeski su znaći za to, zo zamóža wurjadne swjedźenje wuhotować. Za tydźeń, 1. a 2. pražnika, woswjeća woni zhromadnje wulki jubilej 400. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy. Jako zakład jubileja złožuja so na podaća Alfonsa Frencla w jeho knize „Podłu Klóšterskeje wody“. Hižo wot lońšeho wo tym rozmysluja, kak móhli tónle žadny podawk hódnje woswjećić.

Do přihotow zapřijeći su wobydlerjo a wjesne towarstwa, kotrež maja hižo tójšto nazhonjenjow, wjetše swjedźenje přewjesć. Za lětuši su sej trochu wjace předewzali. Jako wjeršk planuja, předstajić stawizny a wuwiće Noweje Wjeski w swjedźenskim ćahu. Kaž čłon přihotowanskeho wuběrka a aktiwny organi­zator wjesnych swjedźenjow Křesćan Korjeńk­ rozłožuje, předstaja wjesnjenjo a pomocnicy z dalšich wsow w něhdźe 25 wobrazach bohate stawizny Noweje Wjeski kaž tež za nju typiske podawizny abo wosobiny. Za to su najwšelakoriše nastroje, drastu a mašiny z historiskim pozadkom pilnje zezběrali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND