Spagat mjez swójbu a powołanjom

wutora, 27. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hodźij (CRM/SN). W přijomnej korčmje „Tři Hwězdy“ při zwjazkowej dróze B 6 rozjimachu njedawno na přeprošenje Budyskeho zwjazka Žónskeje unije CDU temu, kotraž so za kóždu generaciju znowa staja, mjenujcy zjednoćenje powołanskeho dźěła z nadawkami w swójbje. K tomu poda nětčiša předsydka skupiny Budyskeho wokrjesa Marja Michałkowa jako wjelelětna zapósłanča CDU Němskeho zwjazkoweho sejma krótke stejišćo. Wona po­twjerdźi, zo je paket naprawow za swójby pola nas zawěrno mnohostronski. Tak nimaja po jeje wuprajenju w žanym druhim kraju telko pjenjez za młode swójby k dispoziciji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND