Spagat mjez swójbu a powołanjom

wutora, 27. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hodźij (CRM/SN). W přijomnej korčmje „Tři Hwězdy“ při zwjazkowej dróze B 6 rozjimachu njedawno na přeprošenje Budyskeho zwjazka Žónskeje unije CDU temu, kotraž so za kóždu generaciju znowa staja, mjenujcy zjednoćenje powołanskeho dźěła z nadawkami w swójbje. K tomu poda nětčiša předsydka skupiny Budyskeho wokrjesa Marja Michałkowa jako wjelelětna zapósłanča CDU Němskeho zwjazkoweho sejma krótke stejišćo. Wona po­twjerdźi, zo je paket naprawow za swójby pola nas zawěrno mnohostronski. Tak nimaja po jeje wuprajenju w žanym druhim kraju telko pjenjez za młode swójby k dispoziciji.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND