Ratarstwo, rjemjesło a domjacnosć

wutora, 11. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W swojim priwatnym muzeju w Konjecach je Jakub Šołta wjace hač tysac najwšelakorišich starožitnosćow zezběrał a zrjadował.  Foto: Alfons Handrik W swojim priwatnym muzeju w Konjecach je Jakub Šołta wjace hač tysac najwšelakorišich starožitnosćow zezběrał a zrjadował. Foto: Alfons Handrik

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Do Ralbic jěducy wuhladaš na poslednim statoku Konjec nalěwo napis „Muzej“ a zo je přistup po dorěčenju móžny. To zbudźa wězo w poměrnje małej wsy zajim so tam rozhladować. Štož je 73lětny Jakub Šołta znosył, je wobdźiwanjahódne. Tež wopytowarjo to chwalobnje připóznawaja.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND