Kóžny rak w srjedźišću

štwórtk, 13. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Dobre sto dnjow nowy šefllěkar dr. Kim Christian Heronimus w jězorinowym klinikumje wobłuk derma tologije a alergologije nawjeduje.  Foto: Andreas Kirschke Dobre sto dnjow nowy šefllěkar dr. Kim Christian Heronimus w jězorinowym klinikumje wobłuk derma tologije a alergologije nawjeduje. Foto: Andreas Kirschke

Dermatologiski wotrjad jězorinoweho klinikuma dale wuwiwaja

Wojerecy (AK/SN). Pacientam z kóžnym rakom chce Wojerowski jězorinowy klinikum přichodnje hišće wobšěrniši poskitk hojenja a hladanja poskićeć. „Chcemy swój dermatologiski a alergologiski wotrjad dale wuwić a so na tymle polu z ćežišćowym zastaraćelom stać“, po­twjer­dźi jednaćel klinikuma Jörg Scharfenberg na njedawnej nowinarskej rozmołwje. Dobre sto dnjow nowy šeflěkar dr. Kim Christian Heronimus wobłuk dermatologije a alergologije nawjeduje. 39lětny rodźeny Berlinjan bě hač do lěta 2006 fachowy lěkar w stolicy a hač do 2014 zastupowacy šeflěkar w Zwickau­wje. „We Wojerecach mam dobry team, dobre dźěłowe wuměnjenja a prawu wokolinu“, wón rozłoži. Jeho mandźelska móže jako neurologowka tohorunja w klinikumje dźěłać.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND