Krótkopowěsće (13.07.17)

štwórtk, 13. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Přednošk ministra přepołožić

Drježdźany. TU w Drježdźanach chce wustup zwjazkoweho justicneho ministra Heika Maasa (SPD) přichodnu póndźelu přepołožić. Poprawom chcyše Maas w słyšenskim šulskim centrumje wo šćuwańcy w interneće přednošować. Před Drježdźanskej uniwersitu pak chcetej AfD a Pegida přećiwo Maasej demonstrować. Runočasnje wotměja so na TU pruwowanja.

Za wyšu mzdu stawkowali

Lipsk. Sobudźěłaćerjo drobneho wikowanja Sakskeje a Durinskeje su dźensa znowa stawkowali. W Drježdźanach złožichu přistajeni předewzaćow Obi, H&M, Esprit, Kaufland a Ikea dźěło, zo bychu swoje žadanje za šěsćprocentowskim zwyšenjom mzdow potwjerdźili. Dźěłodawarjo poskićeja dotal 2,5 procentow.

Kóždy štwórty jaty wuknje

Drježdźany. Kóždy štwórty zasudźeny skućićel wužiwa čas w jastwje za kubłanje a kwalifikowanje. Po informacijach sakskeho justicneho ministerstwa bě w juniju 782 z cyłkownje 2 919 jatych w šulskim abo powołanskim wukubłanju. Tendenca pak woteběra. Kaž minister Sebastian Gemko (CDU) zdźěli, je kubłanski niwow jatych dźeń a snadniši.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND