Krótkopowěsće (26.07.17)

srjeda, 26. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Nadźija za Solarworld

Kamjenica. Za wuchodoněmskej tworni twarca solarnych modulow Solarworld we Freibergu a Arnstadće wobsteji nadźija na wuchowanje. Kaž rjadowar insolwency Horst Piepenburg dźensa zdźěli, wón tuchwilu ze skupinu inwestorow wo přewzaću dweju twornjow jedna. Přewzaće pak budźe drje z drastiskim wottwarom dźěłowych městnow zwjazane.

Wjace pjenjez zapósłancam

Drježdźany. Zapósłancy Sakskeho krajneho sejma dóstanu wot 1. awgusta wjace pjenjez. Kaž nowina Freie Presse w Kamjenicy piše, zwyši so měsačne zakładne zarunanje 126 zapósłancow wo 181 eurow na potom 5 668,16 eurow brutto. Zwyšenje wo 3,3 procenty wotpowěduje powšitkownemu wuwiću dochodow. Krajny sejm bě lěta 2010 tajke awtomatiske zwyšenje k 1. awgustej wobzamknył.

Žiwidła na pósće nakupować

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND