Krótkopowěsće (09.08.17)

srjeda, 09. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa wjednica

Njebjelčicy. Viktorija Brězanec je nowa wjednica Njebjelčanskeje pěstowarnje. To wobkrući nowinski rěčnik Křesćansko socialneho kubłanskeho skutka CSB Maik Brězan na wospjetne naprašowanje SN. Wona je zastojnstwo 1. awgusta přewzała, tak CSB jako nošer. Jeje zastupjerka je Andreja Hejdušcyna, kotraž je zdobom zamołwita za hort. Dotalna wjednica, Anke Grofina, bě kónc junija wotešła.

Ermer pola Radworskeje CDU

Radwor. Něhdźe 25 zajimcow je wčera wječor přeprošenje Radworskeho wjesneho zwjazka CDU na žurlu tamnišeho hosćenca „Meja“ sćěhowało. Jako hosća běchu sej direktneho kandidata CDU Rolanda Ermera přeprosyli. Přitomni wužichu składnosć, pjekarskeho mištra z Njedźichowa wosobinsce zeznać.

Pěši přez Čěsku w ani njedźelomaj

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND