Iniciatiwy za integrowanje

štwórtk, 10. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ so na mnohostronske wašnje za integraciju ćěkancow zasadźuje. Tole podšmórny hłownohamtska koordinatorka Birgit Radeck na wčerawšim zetkanju za čłonow a zajimcow. Něhdźe 100 wobydlerjow z města a wokoliny so w zwjazku angažuje.

Tuchwilu je we Wojerecach 16 swójbow ćěkancow decentralnje zaměstnjenych, 320 požadarjow wo azyl bydli w domje na Müntzerowej a 130 na Hasy Liselotty Herrmann. W dalšim domje w industrijowej přestrjeni bydli 22 njepřewodźenych młodostnych ćěkancow. Nošer wšitkich domow je AWO. Za ćěkancow organizuje zwjazk na přikład meblowy projekt. Tak pomhaja při zarjadowanju bydlenjow. Za młodostnych ćěkan­- cow wuhotowachu wosebitu rumnosć za domjace nadawki, při kotrychž jich tež podpěruja. Powołanski šulski centrum „Konrad Zuse“ poskićuje na dwě lěće rozšěrjeny powołanski přihotowanski čas.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND