Krótkopowěsće (14.08.17)

póndźela, 14. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Serbowka do klóštra zastupiła

Auerbach. Serbowka Sara Rječkec z delnich Sulšec je do klóštra zastupiła. Na swjedźenskej Božej mši w hornjo­pfalcskim Auerbachu přiwzachu 33lětnu sobotu jako nowicku z dalšimi třomi młodymi žonami do rjadu šulskich sotrow. Na kemšach, kotrež swjećeše Bambergski arcybiskop Ludwig Schick, su nowicki­ zdobom zadrasćili.

Postawa zaso w Chrósćicach

Njebjelčicy. Wěriwi Njebjelčanskeje wo­sady rozžohnowachu so wčera z postawu swjateje Marije, kotraž pyšeše wjacore lěta Boži dom. Farar Měrćin Salowski bě ju něhdy wosadźe přewostajił. Kaž slědźenja fararja Měrćina Deleńka nětko wunjesechu, je postawa wobsydstwo Chróšćanskeje wosady. Tak dowjezechu ju wčera do Chrósćic, hdźež ma wona w cyrkwi­ swoje městno dóstać.

Wokrjes etat blokował

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND