Jednora technika fascinuje

wutora, 15. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo dalšich serbskich lubowarjow traktorow su so minjeny kónc tydźenja na wulkim zetkanju w Koblicach wobdźělili Marko Wawrij, Handrij Pěčka a Manuel Šiman ze Smječkec (wotlěwa).  Foto: Bianka Wjeńcyna Nimo dalšich serbskich lubowarjow traktorow su so minjeny kónc tydźenja na wulkim zetkanju w Koblicach wobdźělili Marko Wawrij, Handrij Pěčka a Manuel Šiman ze Smječkec (wotlěwa). Foto: Bianka Wjeńcyna

Serbscy fanojo traktorow na najwjetšim zetkanju wuchodneje Sakskeje

Koblicy (BW/SN). Z cyłeje wuchodneje Sakskeje a ze zdalenišich kónčin po­dachu so minjeny kónc tydźenja mějićeljo a lubowarjo starych traktorow do Koblic při Hórnikečanskim jězoru. 14. raz bě tamniše towarstwo traktorowych přećelow tele zetkanje organizowało, a po wšěm zdaću bywa wone z kóždym lětom wjetše. Wjace hač 200 staršich a nowšich, mjeńšich a wjetšich mašinow su tam pokazali.­ Wopytowarjo móžachu při wšelakich wubědźowanjach přihladować, techniku cyle bliska wobdźiwać, po wikach narunanskich dźělow dundać a wjele dalšich poskitkow wužiwać. Tež tójšto serbskich zajimcow z Radworja, Haslowa, Smjerdźaceje a wot druhdźe je sej tam dojěło.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Ze swojim Porsche-juniorom z lěta 1960 je so Marko Hajdan z Wojerec prěni raz na zetkanju traktorow w Koblicach wobdźělił.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND