W klóšterskej zahrodźe wšitko kołowokoło zelow

póndźela, 21. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Propst Clemens Hrjehor je wčera w Pančičansko-Kukowskej klóšterskej zahrodźe zelowe kwěćele wopytowarjow požohnował.  Foto: Bianka Wjeńcyna Propst Clemens Hrjehor je wčera w Pančičansko-Kukowskej klóšterskej zahrodźe zelowe kwěćele wopytowarjow požohnował. Foto: Bianka Wjeńcyna

Pančicy-Kukow (BW/SN). Kóždolětna zelowa njedźela, po dobrej tradiciji organizowana wo Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB), je wčera po informacijach zarjadowarja něhdźe 1 300 wopytowarjow do klóšterskeje zahrody w Pančicach-Kukowje přiwabiła. Wjace zajimcow hač tamne lěta bě tónraz z Radworja a Chrósćic kaž tež z wokolnych wsow, zo bychu swojeho bywšeho fararja a dźensnišeho Kamjeničanskeho propsta Clemensa Hrjehorja zetkali. Wón je hromadźe z wyšim krajnym cyrkwinskim radu Dietrichom Bauerom z Drježdźan ekumeniski nyšpor swjećił. W prědowanju zaběraše so Dietrich Bauer z rjanosću stwórby a z rjanosću čłowjeka, kotraž­ so w běhu jeho žiwjenja wuwiwa. Clemens Hrjehor na to jenož kwětki a zela we wołtarnišću pod hołym njebjom njepožohnowa, ale dźěše tohorunja přez rynki kemšerjow a jich zelowe kwěćelki pokrjepi. Na nutrnosći zaspěwachu wě­riwi zhromadnje serbski kěrluš „Budź Kralowna­ nam witana“. Za anga­žement dźakowaše so sobudźěłaćerka CSB Sonja Hejdušcyna, kotraž tohorunja serbske próstwy čitaše, duchownymaj z dopomnjenku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND