W klóšterskej zahrodźe wšitko kołowokoło zelow

póndźela, 21. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Propst Clemens Hrjehor je wčera w Pančičansko-Kukowskej klóšterskej zahrodźe zelowe kwěćele wopytowarjow požohnował.  Foto: Bianka Wjeńcyna Propst Clemens Hrjehor je wčera w Pančičansko-Kukowskej klóšterskej zahrodźe zelowe kwěćele wopytowarjow požohnował. Foto: Bianka Wjeńcyna

Pančicy-Kukow (BW/SN). Kóždolětna zelowa njedźela, po dobrej tradiciji organizowana wo Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB), je wčera po informacijach zarjadowarja něhdźe 1 300 wopytowarjow do klóšterskeje zahrody w Pančicach-Kukowje přiwabiła. Wjace zajimcow hač tamne lěta bě tónraz z Radworja a Chrósćic kaž tež z wokolnych wsow, zo bychu swojeho bywšeho fararja a dźensnišeho Kamjeničanskeho propsta Clemensa Hrjehorja zetkali. Wón je hromadźe z wyšim krajnym cyrkwinskim radu Dietrichom Bauerom z Drježdźan ekumeniski nyšpor swjećił. W prědowanju zaběraše so Dietrich Bauer z rjanosću stwórby a z rjanosću čłowjeka, kotraž­ so w běhu jeho žiwjenja wuwiwa. Clemens Hrjehor na to jenož kwětki a zela we wołtarnišću pod hołym njebjom njepožohnowa, ale dźěše tohorunja přez rynki kemšerjow a jich zelowe kwěćelki pokrjepi. Na nutrnosći zaspěwachu wě­riwi zhromadnje serbski kěrluš „Budź Kralowna­ nam witana“. Za anga­žement dźakowaše so sobudźěłaćerka CSB Sonja Hejdušcyna, kotraž tohorunja serbske próstwy čitaše, duchownymaj z dopomnjenku.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND