„Wjes je pačena a chora“

srjeda, 23. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo kaž wobydlerjo kritizuja plany při Mortkowskej twjerdźiznje

Łaz (AK/SN). Z třomi naprawami chce mějićel dr. André Jakubetz swój projekt Mortkowskeje twjerdźizny zakónčić. „Nastać maja ryćerska žurla, srjedźowěkowska wjes a wulke parkowanišćo“, rozłoži planowar Berthold Haß na zašłym po­se­dźenju Łazowskeje gmejnskeje rady. Radźićeljo diskutowachu wo tym, hač twarski plan druhi raz wupołoža. Z dźewjeć přihłosowanjemi a runje telko napřećiwnymi hłosami pak to wotpoka­zachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND