Hosćo waža sej měrnu městnosć na kromje Budyšina (9)

srjeda, 23. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Na Třělanskim dworje na kromje Budyšina stara so hladarka skotu Monika Ullrich wo kobłu Jacqueline z rasy Quarter Horse. Nimale na dźeń před šěsć lětami su woblubowany dowolowy domicil wotewrěli. Foto: Carmen Schumann Na Třělanskim dworje na kromje Budyšina stara so hladarka skotu Monika Ullrich wo kobłu Jacqueline z rasy Quarter Horse. Nimale na dźeń před šěsć lětami su woblubowany dowolowy domicil wotewrěli. Foto: Carmen Schumann

Dowol kaž na wsy, to je zasada Třělanskeho (Strehlaer) dwora swójby Gottlöber na Čornobóskej, na juhowuchodźe města Budyšina. A što k dowolej na wsy k tomu słuša? Wězo skót, a tón w bohatej ličbje. Kudźerjowe hołbje, kokoše, husy, kozy, nukle a wězo konje móža hosćo tule dožiwić. W měsće być a so přiwšěm čuć kaž na wsy, to hosći Třělanskeho dwora wabi. Často, nic pak jenož, pochadźeja woni z wulkoměstow kaž z Berlina, Kamjenicy abo Drježdźan. Móžachu pak tam tež hižo dowolnikow ze Šwicarskeje, Awstriskeje, Čěskeje, Nižozemskeje a z krajow za oceanom witać.

Třělanski dwór skići we hłownym twarjenju a w prjedawšim čeladnym domje dźewjeć prózdninskich bydlenjow rozdźělneje wulkosće. Najmjeńše su za jednu wosobu abo dwě. We wjetšich móža hač do šěsć ludźi zaměstnić. Wo snědań staraja so dowolnicy sami, ma dźě kóžde prózdninske bydlenje tež kuchnju. „Hdyž pak přizjewi so wjace hač wosom wosobow tři dny za sobu k snědani, da ju pensija přihotuje. Hewak njeby so to wudaniło“, Sabine Gottlöber tónle serwis rozłožuje.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND