Rozmysluja wo wustawkach

štwórtk, 24. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (JK/SN). W kóždej legislaturnej periodźe gmejnskich radow maja so komunalne wustawki přepruwować a na potrjebu a dźěławosć gmejnskeje rady wusměrić. Na njedawnym posedźenju Chróšćanskich gmejnskich radźićelow wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) na to skedźbni, zo je při čitanju wustawkow namakał někotre pasaže, kiž načasnym postajenjam hižo njewotpowěduja abo kotrež měli jasnišo sfomulowane być.

Nadawki wjesnjanosty njejsu we ­wustawkach hižo tak zapisane, kaž je tuchwilne zarjadniske předpisy rjaduja. Wulki dźěl zarjadniskeho dźěła wjes­njanostow wukonja hižo tójšto lět ­zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe. Jenož hišće cyle konkretnje na gmejnu wusměrjene ­nadawki a rozsudy zamołwja wjesnjanosta. Běžne zarjadnistwo kaž knihowanje a statistiske rozprawnistwo přewozmje za gmejny centrala w Pančicach-Kukowje. Wažne je, zo so we wustawkach ­rjaduje, w kotrej měrje wobydlerjo w komunalnym dźěle sobu skutkuja. Wopřijeća kaž wobydler abo wjesnjan maja so we wustawkach jasnje zakótwić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND