Za wosebite posedźenje so hłosy množa

štwórtk, 24. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Frakcija SPD/Zelenych Budyskeho wokrjesneho sejmika žada sej wosebite posedźenje, zo bychu Uda Wićaza jako prěnjeho přirjadnika krajneho rady wotwolili. Tole su wčera wječor na wurjadnym frakciskim posedźenju w krajnoradnym zarjedźe jednohłósnje wobzamknyli, kaž radźićel Roland Fleischer našemu wječornikej wobkrući.

Dowěrliwe wobchadźenje přirjadnika ze znatymi prawicarskimi ekstremistami, kajkež wosebje ze znatych chatowych protokolow wuchadźa, sčinja zastupowaceho krajneho radu njeznjesliweho, rozłoži frakciski předsyda Gerhard Lemm. Wot prěnjeho přirjadnika podate wusprawnjenje, zo chcyše deeskalěrować, frakciju scyła njepřeswědči.

Lemm je hnydom po posedźenju pola předsydy frakcije Lěwicy Ralpha Büchnera wo podpěru wabił a za naležnosć tež wotewrjenej wuši našoł. Wurjadne posedźenje frakcije Lěwicy ke kawsy Wićaz je dźensa wječor, jeje přihłosowanje zda so być jenož formalna naležnosć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND