Kotra wobora dóstanje awto?

pjatk, 25. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto inwesticijow w Njebjelčanskej gmejnje předwidźane

Njebjelčicy (JK/SN). Lětuši hospodarski plan Njebjelčanskeje gmejny budźe hakle na přichodnym posedźenju gmejnskeje rady 14. septembra wobzamknjeny. Na wčerawšim posedźenju předstaji wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) najwažniše pozicije plana z wosebitym zhladowanjom na lětuše inwesticije. Mjez druhim ponowja ze spěchowanskimi srědkami programa „Mosty do přichoda“ tepjenje w twarjenju gmejnskeho zarjada kaž tež zastaranje z ćopłej wodu w sportowym domje. Dalša wažna inwesticija budźe, planować rumnosće za nowy šulski hort w něhdyšej bibliotece.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND