Pytaja zhromadnje korčmarja

wutora, 05. septembera 2017
artikl hódnoćić
(1 )

Wjesnjenjo a mějićelej wo přichodźe hosćenca přezjedni

Worklecy (JK/SN). Hižo dlěši čas pytaja za Worklečanski hosćenc „Ke kupowemu hatej“ tamniša gmejna, Szczepaniakec bratraj Marcus a Henry jako mějićelej a Worklečanske towarstwo Kupowy hat korčmarja. Prěnje plany mějićelow za nimale wěsty nowy započatk běchu bo­hužel zwrěšćili. Tohodla zwołachu čłonojo towarstwa Kupowy hat wčera wječor zajimowanych wjesnjanow, kotrymž přichod hosćenca na wutrobje leži, do hosćenca, zo bychu wo tym wuradźowali, kak hodźi so zmysłapołnje dale wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND