Wotewrjeny kubłanski dom

wutora, 12. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Składnostnje 25lětneho wobstaća Doma biskopa Bena su zawčerawšim w Smochćicach swójbny swjedźeń přewjedli a z wopy towarjemi mjez druhim zhromadnje rejwali.  Foto: Feliks Haza Składnostnje 25lětneho wobstaća Doma biskopa Bena su zawčerawšim w Smochćicach swójbny swjedźeń přewjedli a z wopy towarjemi mjez druhim zhromadnje rejwali. Foto: Feliks Haza

Dom biskopa Bena ze swójbnym swjedźenjom 25lětne wobstaće swjećił

Smochćicy (CRM/SN). „Hižo 1988 běchmy sej we wodźacych kruhach Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa pře­zjedni, zo je načasu cyrkej dale wote­wrěć.“ Tole rjekny emeritowany biskop Joachim Reinelt njedźelu w Smochćicach. Tak nasta 1992 na terenje něhdy­šeho ryćerkubła a pozdźišeho měšniskeho seminara Dom biskopa Bena, kotryž su w naslědnych lětach dale wu­twarili. Swójbny swjedźeń składnostnje jeho 25lětneho wobstaća běše wuraz dźaka a zdobom wjesela nad zdokonjanym.

Swjedźeń zahaji so z kemšemi z biskopom Reineltom jako zmužitym iniciatorom zwažliweho projekta w přewrótowym času. Wotewrjenosć za to časej přiměrjene w domje wopokaza so na Božej mši w kopatej połnej cyrkwi. Moderne hudźbne wuhotowanje běše Budyska band pod nawodom Clemensa Kowollika přewzała. Mjez hosćimi zbliska a zdaloka witaše rektor domu dr. Peter-Paul Straube tež serbskeju zapósłancow Němskeho zwjazkoweho sejma a Sakskeho krajneho sejma Marju Michałkowu a Marka Šimana (wobaj CDU).

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND